AFDELING SALES

0486 - 20 59 10 / info@privacyzorg.nl

SERVICEDESK

0486 - 20 50 10 / servicedesk@privacyzorg.nl

MELDPUNT DATALEKKEN

0486 - 20 50 13 (7/24)

Dé privacy ontzorgers voor de Zorg

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Zorginstellingen krijgen dan veel meer verplichtingen. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat zij zich aan de Wet houden, en dat vereist een gedegen voorbereiding!

Voor de meeste zorginstellingen is het echter geen eenvoudige opgave om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, mede omdat het praktisch ondoenlijk is om alle wetten, regels en richtlijnen te gaan bestuderen. Daarom is in samenwerking met verschillende zorggroepen een unieke dienstverlening ontwikkeld, waarbij u niet alleen “geholpen wordt met advies", maar vooral door werk uit handen te gaan nemen.

Hoeveel tijd en mensen hebt u hiervoor beschikbaar?

Stichting Privacyzorg is een non-profit organisatie voor de zorgsector.  We kunnen onze oplossingen nog beter maken door zoveel mogelijk zorgverleners te vragen zich aan te sluiten. Daarom vragen wij ook u om dit te overwegen!

Eerstelijnspraktijken en apotheken kunnen zich hier Aanmelden
iPad

Werkwijze

route naar compliance

Beheermethode

standaard werkwijze

Scoremodel

niveau van privacyborging

Datalekken

27/4 ondersteuning

Compliant

met een kwartier van uw kostbare tijd  

 • U krijgt een jaarlijkse online evaluatie van uw praktijk zodat we snel overzicht hebben om aan de slag te gaan. Dit kost u maar een kwartiertje van uw kostbare tijd!
 • Bewerkersovereenkomsten worden door ons collectief afgesloten met zorgleveranciers waardoor u hier snel over beschikt.
 • Voor de controle bij leveranciers op de naleving van informatiebeveiligingsnormen houden we jaarlijkse steekproeven.
 • U ontvangt een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies.

Beheer

uw eigen collectieve privacyafdeling

 • De collectieve Functionaris Gegevensbescherming zorgt voor de verplichte register- en documentatieplicht en zal de overige privacy-overeenkomsten opstellen en afhandelen.
 • De uitgebreide set aan templates kunt u volledig gebruiken, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe Wet- en regelgeving. 
 • Voor vragen over privacy of informatiebeveiliging zijn wij tijdens kantoortijden bereikbaar.
 • Periodiek ontvangt u een nieuwsbrief over belangrijke actuele onderwerpen.

Datalekken

wij staan 24 uur per dag voor u paraat

 • U kunt 7/24 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Namens uw praktijk kunnen wij ook de informatiebrieven voor uw patienten opmaken en versturen.
 • Desgewenst stellen wij een informatienummer ter beschikking voor vragen van uw patiënten.
 • Ook stellen wij een verbeterplan op om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!