telefoon 0800 - 1090

bel ons gratis van Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur

servicedesk@privacyzorg.nl

voor vragen, hulp en ondersteuning

telefoon 085 - 018 76 55

24-uurs waakdienstnummer voor Datalekken

Privacy zonder zorgen

Privacyzorg is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zorgen dat onze abonnees voldoen aan de AVG (Europese privacywet) door werk uit handen te nemen.
  • Ontzorgen door All-in privacybeheer abonnementen
  • 24/7 landelijke ondersteuning bij Datalekken
  • Opmaken en beheren van Verwerkingenregisters
  • Afsluiten Verwerkersovereenkomsten (e.o.)
  • Functionaris Gegevensbescherming voor de Zorg
  • Audits en evaluaties
  • Consultancy
  • Training

Hoeveel tijd heeft u beschikbaar voor de AVG ?

Onze dienstverlening wordt aangeboden via abonnementen voor individuele zorgverleners, praktijken, apotheken, zorggroepen en zorginstellingen. 
We kunnen het Privacybeheer voor de zorgsector nog beter maken door zoveel mogelijk zorgverleners te vragen zich aan te sluiten. Daarom vragen wij ook u om dit te overwegen!
Aanmelden van praktijken en apotheken:
Webshop
Aanmelden van zorggroepen en zorginstellingen:
Contactformulier

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de Wet houdt.

Dit houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te kunnen voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan tevens een boete opleggen. Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende boetes.

  • Komt een instelling (een van) de AVG verplichtingen niet na, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro, of (indien hoger) 2% van de wereldwijde jaaromzet.
  • Bij een overtreding van de beginselen of grondslagen van de AVG, of de privacyrechten van mensen, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of (indien hoger) 4% van de wereldwijde jaaromzet.
Zorginstellingen hebben tot 25 mei 2018 de tijd om de bedrijfsvoering met de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) in overeenstemming te brengen.
Voor de meeste zorginstellingen is het echter geen eenvoudige opgave om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, mede omdat het praktisch ondoenlijk is om alle wetten, regels en richtlijnen te gaan bestuderen. Daarom is in samenwerking met verschillende zorggroepen een unieke dienstverlening ontwikkeld, waarbij u niet alleen “geholpen wordt met advies", maar vooral door werk uit handen te gaan nemen.
Lees meer

Een datalek ten gevolge van een inbraak, een verloren usb-stick, een brand of een informatiebeveiligingsincident: het komt altijd onverwacht. U wilt op zo’n moment niet moeten gaan zoeken naar de juiste hulp. 

Stichting Privacyzorg biedt 24/7 direct hulp en ondersteuning. Zo doen wij voor u de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en verzenden wij (namens uw praktijk) de informatiebrieven voor uw patiënten. Ook stellen wij een informatienummer ter beschikking voor vragen van uw patiënten.

Lees meer

Audits

hoe audits uw organisatie helpen

Advies

klant-en-klare oplossingen

Privacybeheer

all-in dienstverlening

Begeleiding

zelf de touwtjes in handen

Training

presentaties en instructies

Werkwijze

de route naar compliance

Hulp bij Datalekken

24/7 staan wij paraat

Dienstenwijzer

een handig hulpmiddel

Beluister hier de uitzending terug van het actualiteitenprogramma Radio EenVandaag van 23 mei 2018.

Zorgverleners maken gebruik van onveilige e-mailadressen

Honderden zorgverleners maken gebruik van onveilige maildiensten zoals bijvoorbeeld Gmail en Hotmail. Dat blijkt uit een rondgang van EenVandaag.

Artsenfederatie KNMG, huisartsen vereniging LHV, het Nederlands Instituut van Psychologen en de Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwen voor schending van het beroepsgeheim door deze werkwijze en adviseren zorgverleners dringend gegevens via veilige systemen te versturen. "Wordt dit niet gedaan dan bestaat het risico dat de gegevens door onbevoegden worden gelezen, hetgeen neerkomt op een ongeoorloofde schending van het beroepsgeheim. Een dergelijke schending kan tuchtrechtelijke en strafrechtelijke consequenties hebben”, aldus de KNMG.

In deze uitzending waarschuwt stichting Privacyzorg voor de risico’s!