Werkwijze

De route naar Compliance
In dit hoofdstuk wordt beknopt onze werkwijze omschreven hoe wij uw organisatie in 20 stappen kunnen gaan aanpassen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Hiermee voldoet u snel aan de vigerende privacywetgeving.
Afhankelijk van uw type abonnement kunnen de werkzaamheden inhoudelijk verschillen. Daarom wordt binnen iedere stap aangegeven op welk type abonnement dit van toepassing is en zal binnen iedere stap de actiehouder(s) aangegeven worden zodat ook duidelijk is bij wie het initiatief ligt.
De door ons zelf ontwikkelde implementatiemethode wordt hieronder schematisch weergegeven in onze zogenaamde “routemap”.