WELKOM BIJ STICHTING PRIVACYZORG

Met ons netwerk van méér dan 2000 aangesloten zorgverleners zijn we een partij van betekenis en creëren we waarde voor de zorgsector én de samenleving.

0800 - 1090

bel ons gratis van Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur

servicedesk@privacyzorg.nl

voor vragen, hulp en ondersteuning

secretariaat@privacyzorg.nl

voor het maken van een afspraak

 Hoe werkt het ? 

 Wat kost het ? 

 IPM™-methode 

 NEN-7510 

Privacy zonder zorgen

Privacyzorg is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zorgen dat onze abonnees voldoen aan de AVG (Europese privacywet) door werk uit handen te nemen.
 • Ontzorgen door All-in privacybeheer abonnementen
 • 24/7 landelijke ondersteuning bij Datalekken
 • Opmaken en beheren van Verwerkingenregisters
 • Afsluiten Verwerkersovereenkomsten (e.o.)
 • Functionaris Gegevensbescherming voor de Zorg
 • Privacy Officer
 • Information Security Officer
 • Audits en evaluaties
 • Consultancy
 • Training

Hoeveel tijd heeft u beschikbaar voor de AVG ?

Onze ondersteuning is beschikbaar voor individuele zorgverleners, praktijken, apotheken, zorggroepen en zorginstellingen. 
We kunnen het Privacybeheer voor de zorgsector nog beter maken door zoveel mogelijk zorgverleners te vragen zich aan te sluiten. Daarom vragen wij ook u om dit te overwegen!
Aanmelden van huisartsen en apotheken:
Webshop
Aanmelden van zorggroepen en zorginstellingen:
Contactformulier

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk ligt op de verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de Wet houdt.

Dit houdt in dat u met documenten moeten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te kunnen voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan tevens een boete opleggen. Er zijn twee categorieën overtredingen en bijbehorende boetes.

 • Komt een instelling (een van) de AVG verplichtingen niet na, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro, of (indien hoger) 2% van de wereldwijde jaaromzet.
 • Bij een overtreding van de beginselen of grondslagen van de AVG, of de privacyrechten van mensen, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro, of (indien hoger) 4% van de wereldwijde jaaromzet.
Zorginstellingen hadden tot 25 mei 2018 de tijd om de bedrijfsvoering met de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) in overeenstemming te brengen.
Voor de meeste zorginstellingen is het echter geen eenvoudige opgave om te voldoen aan alle vigerende (zorggrelateerde) privacywetgeving, mede omdat het praktisch ondoenlijk is om alle wetten, regels en richtlijnen te gaan bestuderen. Daarom is in samenwerking met verschillende zorggroepen een unieke dienstverlening ontwikkeld; de IPM™-beheermethode, waarbij u niet alleen “geholpen wordt met advies", maar vooral door werk uit handen te gaan nemen.
Lees meer

Een datalek ten gevolge van een inbraak, een verloren usb-stick, een brand of een informatiebeveiligingsincident: het komt altijd onverwacht. U wilt op zo’n moment niet moeten gaan zoeken naar de juiste hulp. 

Stichting Privacyzorg biedt 24/7 direct hulp en ondersteuning. Zo doen wij voor u de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees meer