Hulp bij Datalekken

Een datalek ten gevolge van een inbraak, een verloren usb-stick, een brand of een informatiebeveiligingsincident: het komt altijd onverwacht. U wilt op zo’n moment niet moeten gaan zoeken naar de juiste hulp. 

Voordelen

Het Quick Response Team van Stichting Privacyzorg biedt 24/7 direct hulp en ondersteuning voor het beperken van de schade. 
Zo kunnen wij voor u de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (binnen het wettelijke verplichte termijn van 72 uur) verrichten en voorkomt u onnodige boetes! Daarmee speelt het Quick Response Team een essentiële rol in uw crisismanagement.
Een Privacybeheer abonnement is dus zeker niet alleen een soort privacy-pechhulp; het biedt voor de abonnees ook andere grote financiële en kwalitatieve voordelen. Ze kunnen namelijk rekenen op een excellente service die normaal gesproken alleen haalbaar is voor zeer grote organisaties. Tevens bent u daarmee verzekert van de juiste kennis en expertise tijdens incidenten of calamiteiten.
  • Ook stellen wij een verbeterplan op om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat zorgaanbieders binnen 72 uur (gedurende 7 dagen per week!) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

  • Melding binnen 72 uur
  • Clienten informeren
  • Opmaken datalek register
  • Verbetertraject
  • Ieder dataverlies..ook bij ontbreken backup
  • Controle en toezicht

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een zorgaanbieder zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Aangesloten zorgaanbieders die een datalek moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen dat ook doen via het Quick Respons Team (QRT) van Stichting Privacyzorg. Bij incidenten of calamiteiten zoals een Datalek kunt u namelijk alle hulp gebruiken om de gevolgen te beperken. Afhankelijk van de aard van het incident bestaat het adviesteam van Privacyzorg uit de juiste ICT-experts, juristen en risicospecialisten. 

Privacyzorg biedt u de professionele ondersteuning die u nodig heeft om die extra risico's te beheersen en helpt u bij het normaliseren van de situatie. U kunt zich dan richten op het herstellen van de schade en het waarborgen van de continuïteit van uw organisatie.

Het Quick Response Team van stichting Privacyzorg biedt 24/7 direct hulp en ondersteuning voor het beperken van de schade. Wij doen voor u de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (binnen het wettelijke verplichte termijn van 72 uur). Hiermee voorkomt u onnodige boetes! Daarmee speelt het Quick Response Team een essentiële rol in uw risicomanagement.

Een Privacybeheer abonnement is dus zeker niet alleen een soort privacy-pechhulp; het biedt voor abonnees ook andere grote financiële en kwalitatieve voordelen. Ze kunnen namelijk rekenen op een excellente service die normaal gesproken alleen haalbaar is voor zeer grote organisaties. Tevens bent u daarmee verzekert van de juiste kennis en expertise tijdens incidenten of calamiteiten.