Wat is Privacybeheer

Een All-in dienstverlening
Zorginstellingen hadden tot 25 mei 2018 de tijd om de bedrijfsvoering met de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) in overeenstemming te brengen.
Het is echter gebleken dat het niet altijd haalbaar was om hiervoor voldoende tijd vrij te maken en/of alle verwerkingen, processen en procedures (juridisch) actueel te houden. Daarom biedt stichting Privacyzorg een unieke beheerdienst aan.

Landelijke dienstverlening

Voor de organisaties die het Privacybeheer niet zelf willen of kunnen uitvoeren is een landelijke dienstverlening ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op voorlichting, preventie en ondersteuning. Dit initiatief zorgt ervoor dat de abonnees geholpen worden bij het voorkomen van privacy overtredingen, maar wanneer zich toch onverhoopt een incident voordoet is direct 24/7 ondersteuning beschikbaar om binnen 72 uur te voldoen aan de Meldplicht Datalekken.
Lees hier hoe wij uw organisatie snel kunnen aanpassen

U krijgt een uitnodiging voor het invullen van de Jaarlijkse Review zodat we snel inzicht krijgen om aan de slag te kunnen. Dit kost u maar een kwartiertje van uw kostbare tijd! Met de door u ingevulde gegevens kunnen wij vervolgens snel en efficient uw Registers van verwerkingsactiviteiten opmaken.

Alle Verwerkersovereenkomsten kunt u naar ons toesturen voor controle en administratieve verwerking, zoals het koppelen aan uw registers. 

De aan u toegewezen (collectieve) Functionaris Gegevensbescherming zorgt voor de wettelijk verplichte privacy-administratie. Ook ontvangt u een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies.

Bij vragen over privacy of informatiebeveiliging kunt u tijdens kantoortijden onze servicedesk bellen of mailen. Voor spoedzaken staan wij 7x24 beschikbaar via ons gratis telefoonnummer 0800-1090. U kunt alle templates van ons gebruiken, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe Wet- en regelgeving.

wij staan 24 uur per dag voor u paraat

 • U kunt 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij zorgen voor het opmaken van uw Registers van verwerkingsactiviteiten
 • U heeft altijd een (collectieve) Functionaris Gegevensbescherming, of dit nu wettelijk verplicht is of niet.
 • Bij vragen over privacy of informatiebeveiliging heeft u altijd de beschikking over de juiste kennis.

Aan preventie wordt veel aandacht besteedt. Wanneer een abonnee bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst, een procedure bewaartermijnen of iets anders nodig heeft kan deze direct vanuit de standaard set templates worden opgeleverd.

Bovendien worden deze templates jaarlijks juridisch geactualiseerd en wordt dit ook doorgegeven aan de gebruikers van deze templates. Hierdoor hebben de deelnemers altijd de beschikking over geactualiseerde documenten. Periodiek ontvangt u ook een nieuwsbrief van ons waardoor u efficiënt geïnformeerd wordt over belangrijke actuele onderwerpen.

 • Periodieke nieuwbrieven
 • Nieuwflits bij actuele dreigingen
 • Regionale voorlichtingsdagen
 • Snel de juiste documenten
 • Verwerkersovereenkomst
 • Steekproeven onder leveranciers

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment kunnen organisaties verplicht zijn een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Op grond van artikel 37 van de AVG zijn organisaties verplicht een FG te benoemen als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Zorginstellingen en de Wet cliëntenrechten

Bij de inwerkingtreding op 1 juli 2017 van de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is onder meer het aanstellen van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht gesteld!

Wanneer u abonnee bent bij stichting Privacyzorg zullen wij voor u een Functionaris voor de gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zal Privacyzorg met de online evaluatiesystemen de verwerkingen bij u gaan inventariseren en administreren. Zodoende kan snel en efficiënt aan uw wettelijke verplichtingen worden voldaan

Een Privacybeheer abonnement geeft recht op veel verschillende producten en diensten en is zeker niet alleen een soort privacy-pechhulp; het biedt voor abonnees ook andere grote voordelen. Ze kunnen namelijk rekenen op een excellente service die normaal gesproken alleen haalbaar is voor zeer grote organisaties. Tevens bent u daarmee verzekert van de juiste kennis en expertise tijdens incidenten of calamiteiten.

Tijdens kantoortijden kunt u ons bellen of mailen met al uw vragen over Privacy of Informatiebeveiliging. Bovendien kunt u 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en doen de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Desgewenst doen wij namens uw praktijk ook de informatiebrieven naar uw patiënten verzenden en stellen wij een informatienummer ter beschikking voor vragen. Tot slot maken wij een verbeterplan om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!

 • Servicedesk ondersteuning
 • 24/7 meldpunt datalekken
 • Afhandeling incidenten
 • Advies en informatie
 • Actuele templates
 • Hulp bij autoriteit controles

Compliant

met een kwartier van uw kostbare tijd  

 • U krijgt een jaarlijkse online evaluatie van uw praktijk zodat we snel overzicht hebben om aan de slag te gaan. Dit kost u maar een kwartiertje van uw kostbare tijd!
 • Bewerkersovereenkomsten worden door ons collectief afgesloten met zorgleveranciers waardoor u hier snel over beschikt.
 • Voor de controle bij leveranciers op de naleving van informatiebeveiligingsnormen houden we jaarlijkse steekproeven.
 • U ontvangt een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies.

Beheer

uw eigen collectieve privacyafdeling

 • De Functionaris Gegevensbescherming zorgt voor de verplichte register- en documentatieplicht en zal de overige privacy-overeenkomsten opstellen en afhandelen.
 • De uitgebreide set aan templates kunt u volledig gebruiken, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe Wet- en regelgeving. 
 • Voor vragen over privacy of informatiebeveiliging zijn wij tijdens kantoortijden bereikbaar.
 • Periodiek ontvangt u een nieuwsbrief over belangrijke actuele onderwerpen.

Datalekken

uw eigen collectieve privacyafdeling

 • U kunt 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Namens uw praktijk kunnen wij ook de informatiebrieven voor uw patienten opmaken en versturen.
 • Desgewenst stellen wij een informatienummer ter beschikking voor vragen van uw patiënten.
 • Ook stellen wij een verbeterplan op om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!