Het Basis abonnement

voor eerstelijns zorgaanbieders
Eerstelijns zorgaanbieders hadden tot 25 mei 2018 de tijd om de bedrijfsvoering met de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) in overeenstemming te brengen.
Het is echter gebleken dat het niet altijd haalbaar was om hiervoor voldoende tijd vrij te maken en/of alle verwerkingen, processen en procedures (juridisch) actueel te houden. Daarom biedt stichting Privacyzorg een unieke beheerdienst aan waarbij wij de zorgaanbieder volledig ontzorgen.
 

Landelijke dienstverlening

Voor eerstelijns zorgaanbieders die het Privacybeheer niet zelf willen of kunnen uitvoeren is een landelijke dienstverlening ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op volledig ontzorgen, preventie en ondersteuning. Het 'Basis abonnement' zorgt ervoor dat de abonnees geholpen worden bij het voorkomen van privacy overtredingen, maar wanneer zich toch onverhoopt een incident voordoet is direct 24/7 ondersteuning beschikbaar om binnen 72 uur te voldoen aan de Meldplicht Datalekken.
Lees hier hoe wij uw organisatie snel kunnen aanpassen

U krijgt een uitnodiging voor het invullen van de Jaarlijkse Review zodat we snel inzicht krijgen om aan de slag te kunnen. Dit kost u maar een kwartiertje van uw kostbare tijd! Met de door u ingevulde gegevens kunnen wij vervolgens snel en efficient uw Registers van verwerkingsactiviteiten opmaken.

Alle Verwerkersovereenkomsten kunt u naar ons toesturen voor controle en administratieve verwerking, zoals het koppelen aan uw registers. 

De aan u toegewezen (collectieve) Functionaris Gegevensbescherming zorgt voor de wettelijk verplichte privacy-administratie. Ook ontvangt u een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies.

Bij vragen over privacy of informatiebeveiliging kunt u tijdens kantoortijden onze servicedesk bellen of mailen. Voor spoedzaken staan wij 7x24 beschikbaar via ons gratis telefoonnummer 0800-1090. U kunt alle templates van ons gebruiken, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe Wet- en regelgeving.

wij staan 24 uur per dag voor u paraat

 • U kunt 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Wij zorgen voor het opmaken van uw Registers van verwerkingsactiviteiten
 • U heeft altijd een (collectieve) Functionaris Gegevensbescherming, of dit nu wettelijk verplicht is of niet.
 • Bij vragen over privacy of informatiebeveiliging heeft u altijd de beschikking over de juiste kennis.

Aan preventie wordt veel aandacht besteedt. Wanneer een abonnee bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst, een procedure bewaartermijnen of iets anders nodig heeft kan deze direct vanuit de standaard set templates worden opgeleverd.

Bovendien worden deze templates jaarlijks juridisch geactualiseerd en wordt dit ook doorgegeven aan de gebruikers van deze templates. Hierdoor hebben de deelnemers altijd de beschikking over geactualiseerde documenten. Periodiek ontvangt u ook een nieuwsbrief van ons waardoor u efficiënt geïnformeerd wordt over belangrijke actuele onderwerpen.

 • Nieuwflits bij actuele dreigingen
 • Regionale voorlichtingsdagen
 • Snel de juiste documenten
 • Verwerkersovereenkomst

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment kunnen organisaties verplicht zijn een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Op grond van artikel 37 van de AVG zijn organisaties verplicht een FG te benoemen als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Wanneer u abonnee bent bij stichting Privacyzorg zullen wij voor u een Functionaris voor de gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vervolgens zal Privacyzorg met de online reviewsystemen de verwerkingen bij u gaan inventariseren en administreren. Zodoende kan snel en efficiënt aan uw wettelijke verplichtingen worden voldaan

Een Privacybeheer abonnement geeft recht op veel verschillende producten en diensten en is zeker niet alleen een soort privacy-pechhulp; het biedt voor abonnees ook andere grote voordelen. Ze kunnen namelijk rekenen op een excellente service die normaal gesproken alleen haalbaar is voor zeer grote organisaties. Tevens bent u daarmee verzekert van de juiste kennis en expertise tijdens incidenten of calamiteiten.

Tijdens kantoortijden kunt u ons bellen of mailen met al uw vragen over Privacy of Informatiebeveiliging. Bovendien kunt u 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en doen de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Desgewenst doen wij namens uw praktijk ook de informatiebrieven naar uw patiënten verzenden en stellen wij een informatienummer ter beschikking voor vragen. Tot slot maken wij een verbeterplan om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!

 • Servicedesk ondersteuning
 • 24/7 meldpunt datalekken
 • Afhandeling incidenten
 • Advies en informatie
 • Actuele templates
 • Hulp bij autoriteit controles

NEN7510

Op grond van de Regeling gebruik BSN in de zorg en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) dienen zorgaanbieders bij het verwerken van het BSN van patiënten te voldoen aan NEN7510. NEN 7510 is daardoor de informatiebeveiligingsnorm die wettelijk verplicht is voor de gehele zorgsector in Nederland. Iedereen die met bijzondere persoonsgegevens werkt, dus ook kleine praktijkhouders, moet aantoonbaar aan deze norm voldoen. 

Het blijkt echter vaak niet haalbaar om meer dan 100 maatregelen in te voeren. Het is voor kleine praktijkhouders onmogelijk te voldoen aan dezelfde eisen als ziekenhuizen of grote zorginstellingen, die wel beschikken over een uitgebreide staf om dit op te kunnen pakken. 

Stichting Privacyzorg heeft daarom een pragmatisch managementsysteem voor uw informatiebeveiliging ontwikkeld om ook kleine zorginstellingen te ontzorgen met het aantoonbaar voldoen aan de verplichtingen uit NEN7510 (*1). Ook kunt u met onze kant-en-klare procedures eenvoudig de vereiste maatregelen borgen binnen uw organisatie.

*1 U kunt volledige ondersteuning krijgen bij het aantoonbaar voldoen aan NEN7510 indien u een 'Basis Plus' of hoger abonnement heeft.

Klik hier en ontdek nog meer !

Compliant

met een kwartier van uw kostbare tijd  

 • U krijgt een jaarlijkse online review van uw praktijk zodat we snel overzicht hebben om aan de slag te gaan. Dit kost u maar een kwartiertje van uw kostbare tijd!
 • Verwerkersovereenkomsten worden door ons beoordeeld en administratief verwerkt.
 • U ontvangt een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies en privacyverklaringen.

Beheer

uw eigen collectieve privacyafdeling

 • De Functionaris Gegevensbescherming zorgt voor de verplichte register- en documentatieplicht en zal de overige privacy-overeenkomsten afhandelen.
 • De uitgebreide set aan templates kunt u volledig gebruiken, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe Wet- en regelgeving. 
 • Voor vragen over privacy of informatiebeveiliging zijn wij tijdens kantoortijden bereikbaar.

Datalekken

uw eigen collectieve privacyafdeling

 • U kunt 24/7 een datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling van het onderzoek en de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien nodig stellen wij een verbeterplan voor u op om de risico’s in de toekomst te kunnen voorkomen, want dat is in ons beider belang!