Beheersysteem voor Informatiebeveiliging

snel controle over NEN7510

Met ons zelf ontwikkeld beheersysteem voor de informatiebeveiliging (ISMS) pak je NEN7510 snel op en word je efficiënt ondersteund. Zo helpen wij zorgverleners om de informatiebeveiliging op orde te krijgen en worden problemen voorkomen.
Vanuit de processen worden risico's geïnventariseerd en kunnen benodigde maatregelen worden bepaald en geïmplementeerd. De eisen uit wet- en regelgeving en normen, zoals de gewenste onderdelen uit NEN7510 voor de zorg en de AVG zijn in ons beheersysteem opgenomen.
Het beheersysteem is “risk-based” opgebouwd in plaats van “rule-based”. Dat betekent, dat je per maatregel gaat kijken of de maatregel noodzakelijk is om een risico af te dekken. Iedere maatregel die niet bijdraagt aan het afdekken van een risico mag geschrapt worden.
Zorgverleners worden ondersteund door templates van bijvoorbeeld informatiebeveiligingsbeleid, autorisatiebeleid en standaard uitgewerkte procedures en werkinstructies. Ook kunnen de toepasselijke NEN-normen gemakkelijk teruggevonden worden in ons Document informatiesysteem.
.