Privacyzorg Begeleiding 

Zelf de touwtjes in handen...

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen in de naleving van de privacywetgeving en informatiebeveiligingsrichtlijnen. Door onze ervaring en gestandaardiseerde werkwijze kunnen wij u efficiënt begeleiden.
Het resultaat is een evaluatierapport met een score en een advies voor de noodzakelijke vervolgstappen om compliant te kunnen worden aan de vigerende privacywetgeving en informatiebeveiligingsrichtlijnen.

Begeleiding bij het Voorbereiden

About

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke privacyrichtlijnen moeten vaak organisatorische veranderingen worden doorgevoerd, maar ook op het juridische en technische vlak. Hiervoor hebben wij een unieke gestandaardiseerde methode ontwikkeld waarbij snel de gewenste situatie wordt bereikt.

Ook kunnen wij in korte tijd zorginstellingen helpen aan noodzakelijke procesbeschrijvingen en procedures, zoals een privacyreglement en informatiebeveiligingsplan, maar ook aan procedures voor autorisaties, inzagerecht, vernietigingsverzoeken, datalekken, etc. Wij beheren momenteel circa 300 templates, waardoor vrijwel iedere zorginstelling kan worden geholpen aan de juiste documenten.

Bovendien kunnen wij zorginstellingen bijstaan in trainingen, want de belangrijkste veranderingen moeten plaatsvinden bij de medewerkers!

Het resultaat is dat de zorginstelling aantoonbaar beschikt over de juiste processen en procedures om aan de vigerende privacy Wet- en regelgeving te voldoen.

Begeleiding bij het Invoeren

Wanneer de juiste processen en procedures zijn ontworpen moeten deze ook ingevoerd gaan worden binnen de organisatie. Zo moeten alle medewerkers en betrokken partners die niet direct betrokken zijn geweest bij de veranderingen worden voorgelicht en moeten alle geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens worden geregistreerd.

Voor de inventarisatie  hebben wij een speciale methode ontwikkeld om in korte tijd alle informatiesystemen met persoonsgegevens te kunnen registreren. Wij kunnen u begeleiden met het inzichtelijk maken welke (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt, wie de ontvangers zijn, wat de doelbinding en de rechtmatige grondslag is en welke informatiebeveiligingsrichtlijnen en procedures gelden.

Het resultaat is dat de zorginstelling in korte tijd de verplichte administratie kan voeren op alle verwerkingen en deze kan aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of Functionaris voor de Gegevensbescherming.