Hoe het begon...

Begin 2016 werd de zorgsector geconfronteerd met ingrijpende veranderingen op het gebied van de privacywetgeving, en met de komst van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 zouden de veranderingen zelfs nog groter gaan worden.

Om onnodige hoge implementatiekosten te gaan voorkomen is vanuit verschillende zorginstellingen het idee ontstaan om gezamenlijk op te gaan treden en een gestandaardiseerde beheermethode te ontwikkelen waarmee voorkomen kon worden dat al deze veranderingen zouden gaan leiden tot hoge kosten of bureaucratische maatregelen.

De "voorspelbare" privacy maatregelen die genomen moesten worden zijn namelijk in aard vrijwel overal gelijk, waardoor onnodige kostbare maatwerktrajecten voorkomen kon worden.

We zijn gestart met het inventariseren en analyseren van alle privacy gerelateerde Wet- en regelgeving, informatiebeveiligingsnormen, bepalingen en richtlijnen die (zouden gaan) gelden binnen de zorgsector. Vervolgens hebben we deze regels vertaald naar logische en “praktische maatregelen” die genomen moeten worden om te voldoen aan de privacywetgeving.

Ook is een systeem ontwikkelt om op een gestandaardiseerde wijze de huidige praktijksituatie te kunnen meten. Dit leidt tot een scorecijfer waarmee aangeven kan worden in welke mate een organisatie voldoet aan de vigerende privacywetgeving. Bovendien kan hiermee een gedegen advies worden afgegeven over de praktische maatregelen die genomen moeten worden om te kunnen gaan voldoen aan de privacywetgeving.

Als tweede stap is een gestandaardiseerde werkwijze ontwikkeld om vanuit een nul situatie deze “praktische maatregelen” gestructureerd in te kunnen gaan voeren binnen een organisatie.

Ter ondersteuning hiervoor zijn ook talloze voorbeelddocumenten verzamelt om de vereiste documenten set te kunnen opbouwen. Zo hoeft bijvoorbeeld niet een gewenste procedure te worden bedacht, maar kan een beproeft voorbeeld worden aangepast naar de eigen situatie. Ook zijn talloze andere sjablonen verzamelt, zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst voor externe medewerkers.

Als laatste stap is een pragmatische beheermethode ontwikkeld. Bovendien zijn ter ondersteuning hiervan de processen geautomatiseerd, bijvoorbeeld om de wettelijk verplichte 'register en documentatieplicht' omtrent de persoonsgegevensverwerkingen efficiënt te kunnen beheren, maar ook om de risico’s (rechtmatige uitwisseling, incidenten, etc.) en wijzigingen (b.v. autorisatieaanvragen) gestructureerd te kunnen laten verlopen.

Bovendien is een werkwijze ontwikkeld om te voorkomen dat na enige tijd de genomen maatregelen kunnen gaan afwijken van gewijzigde wet- en regelgeving, zodat voorkomen wordt dat de organisatie na een tijdje wederom niet meer voldoet.

iPad