Privacybeheer Portaal

Grip en sturing op informatieveiligheid en de borging van de sectorale privacywetgeving is belangrijk voor de zorg. Het privacybeheer portaal van stichting Privacyzorg is dé oplossing waarmee zorgorganisaties In Control zijn en compliant blijven op wetgeving, procedures en richtlijnen waaronder: NEN7510 en de AVG.

  

Dashboards

Doormiddel van dashboards heeft u altijd een real-time overzicht van al uw tickets (uw vragen aan ons) en de voortgang. Ook zijn uw "Registers van verwerkingsactiviteiten" in te zien die wij voor u hebben opgemaakt, en heeft u een overzicht van alle Verwerkers. 

Indien vereist kunt u (per Register) de benodigde risicoanalyse ((D)PIA - Privacy Impact Assessments) terugvinden. Ook krijgt u toegang tot het "beheersysteem voor de informatiebeveiliging (ISMS)" waarmee u NEN7510 kunt beheren.

Om uw privacyborging actueel te houden kunt u in het portaal de "Jaarlijkse Review" invullen wanneer u dat uitkomt. Zo kunnen wij uw AVG-administratie up-to-date houden en problemen voorkomen.

Odoo text and image block

Met het Privacybeheer Portaal kunt u structureel aantonen compliant te zijn, en te blijven, aan de vigerende privacy- en informatiebeveiligingswetgeving.

Overzicht abonnementen 2023

Odoo CMS - a big picture
Wijzigingen voorbehouden!

Basis abonnement

 

Het “Basis abonnement” is uitermate geschikt voor eerstelijns zorgverleners zoals bijvoorbeeld huisartspraktijken, apotheken, fysiotherapeuten en verloskundigen met een beperkt aantal Verwerkingen (=bijvoorbeeld een HIS).  Er wordt één abonnementsprijs gerekend per vestiging (zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel), met een maximum van 10 FTE’s per vestiging. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is voor deze groep zorgprofessionals een dienstverlening ontwikkeld die zo standaard mogelijk is. Bovendien is de inspanning die de zorgverlener zelf moet doen beperkt tot maximaal 15 minuten per jaar. De rest van de noodzakelijke activiteiten zal worden uitgevoerd door ons.

 15,- / maand (staffelkortingen mogelijk!)

 • Klantportaal (voor o.a. uw Registers, documenten, etc.)
 • Beheersysteem voor informatiebeveiliging NEN-7510
 • AVG inventarisatie via digitale Jaarlijkse Reviews
 • Standaard implementatie d.m.v. sjablonenset
 • Maximaal 8 standaard Registers van verwerkingsactiviteiten
 • Collectieve Functionaris Gegevensbescherming
          

Selecteer

* In veel gevallen sluiten zorggroepen een abonnement voor de bij haar aangesloten eerstelijns zorgverleners, zoals voor huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. Het is uiteraard ook mogelijk voor individuele zorgverleners om zelfstandig (dus buiten een zorggroep) een abonnement af te sluiten. Dit kan via onze webshop.

Basis PLUS abonnement

 

Dit abonnement is bedoeld voor kleine zorginstellingen en zorggroepen met een beperkte organisatieomvang, maar ook voor grotere eerstelijnspraktijken die niet vallen onder de criteria van het basisabonnement. Voor dit type abonnement bestaat namelijk géén beperking op het aantal FTE’s per vestiging. Ook kunnen maximaal 10 (maatwerk) Registers van verwerkingsactiviteiten worden opgemaakt. Indien uw organisatie wettelijk verplicht is om een officieel bij de Autoriteiten Persoonsgegevens geregistreerde functionaris gegevensbescherming te hebben zal bovendien een medewerker van onze stichting hiervoor worden benoemd.

 65,- / maand

 • Klantportaal (voor o.a. uw Registers, documenten, etc.)
 • Beheersysteem voor informatiebeveiliging NEN-7510
 • AVG inventarisatie via telefoon of mail contact, eventueel Onsite Audit op basis van nacalculatie
 • Standaard implementatie d.m.v. sjablonenset
 • Maximaal 10 maatwerk Registers van verwerkingsactiviteiten
 • Officiële Functionaris Gegevensbescherming
  

Brons abonnement

Het “Brons abonnement” is bedoeld voor kleine zorginstellingen, of zorggroepen met een eigen keteninformatiesysteem (KIS). Dit abonnement biedt dezelfde dekkingen als het “Basis PLUS abonnement”, waarbij binnen dit abonnement tot maximaal 20 Verwerkingen kunnen worden beheerd. U heeft hierin de mogelijkheid voor een telefonisch kwartaaloverleg met de Functionaris gegevensbescherming. Ook kunt u gratis maximaal 63 tickets per jaar indienen. Omdat sprake is van een complexe organisatiestructuur wordt altijd vooraf een audit uitgevoerd, de kosten voor deze audit zijn echter op basis van nacalculatie.
 

288,75

/ maand

 • - Inclusief 63 tickets
  - Preventieve AVG-compliance checks
  - Telefonische instructies aan direct betrokken medewerkers
  - Onsite Audit verplicht (o.b.v. nacalculatie)
  - Inclusief 20 maatwerk Registers
  - Telefonisch kwartaaloverleg met uw FG

Zilver abonnement

Het “Zilver abonnement” is bedoeld voor middelgrote zorginstellingen vanaf circa 100 FTE. Het biedt dezelfde dekking als het “Brons abonnement”, waarbij binnen dit abonnement tot maximaal 50 Verwerkingen kunnen worden beheerd. Bovendien mogen een onbeperkt aantal tickets worden ingediend. Binnen deze abonnementsvorm loopt uw organisatie daarom vrijwel geen risico meer op additionele kosten. Ook verzorgen wij alle benodigde AVG-documenten, zoals beleidstukken, processen en procedures. Binnen dit abonnement is bovendien nauw contact met de functionaris gegevensbescherming, waarmee u ieder kwartaal overleg heeft op uw locatie.
 

953,33

/ maand

 • - Inclusief onbeperkt aantal tickets
  - Instructies en presentatie op locatie
  - Opstellen van beleidstukken, processen en procedures
  - Inclusief 50 maatwerk Registers
  - Kwartaaloverleg met uw FG op locatie

Goud abonnement

Dit laatste en tevens meest omvangrijke abonnement is bedoeld voor zeer grote zorginstellingen zoals ziekenhuizen en grote VVT-organisaties. Het biedt dezelfde dekking als het “Zilver abonnement”, waarbij binnen dit abonnement een onbeperkt aantal verwerkingen kunnen worden beheerd.  Binnen dit abonnement kan de functionaris gegevensbescherming ook maandelijks aanwezig zijn binnen uw organisatie voor toezicht, advies of overleg. Ook zal jaarlijks een gratis audit plaatsvinden en kan de FG een privacy jaarrapportage opstellen t.b.v. de Verwerkingsverantwoordelijke.
  

4.051,67 

/ maand

 • - Inclusief jaarlijkse Onsite Audit
  - Onbeperkt aantal maatwerk Registers
  - Inclusief privacy jaarrapportage
  - Maandelijks overleg met uw FG op locatie