Overzicht abonnementen 2023

Odoo CMS - a big picture

Basis abonnement

 

Het “Basis abonnement” is bedoeld voor 1e-lijns zorgverleners zoals apotheken en huisartsenpraktijken. Er wordt één abonnement gerekend per vestiging (KvK) met een maximum van 10 medewerkers per vestiging. Bovendien is de inspanning die u zelf moet doen beperkt tot maximaal 15 minuten per jaar. De rest van de noodzakelijke activiteiten zal worden uitgevoerd door ons.

Met dit abonnement heeft u recht op een jaarlijkse Review, zodat we snel overzicht krijgen om aan de slag te kunnen. Voor deze groep abonnees zullen wij een collectieve Functionaris Gegevensbescherming registreren bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De toegezonden verwerkersovereenkomsten zullen wij beoordelen en administratief afhandelen. Ook ontvangen de Abonnees een sectorspecifieke set handige documenten, zoals werknemersinstructies. Bij vragen over privacy of informatiebeveiliging kan tijdens kantoortijden onze servicedesk gebeld of gemaild worden. Alle templates van ons mogen gebruikt worden, wij zorgen ervoor dat deze actueel blijven met nieuwe wet- en regelgeving. De Abonnees kunnen 7x24 een incident of datalek bij ons aanmelden, wij zorgen voor de afhandeling en doen de verplichte melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 15,- / maand (staffelkortingen mogelijk!)

 • Klantportaal (voor o.a. uw Registers, documenten, etc.)
 • Beheersysteem voor informatiebeveiliging NEN-7510
 • AVG inventarisatie via digitale Jaarlijkse Reviews
 • Standaard implementatie d.m.v. sjablonenset
 • Maximaal 10 standaard Registers van verwerkingsactiviteiten
 • Collectieve Functionaris Gegevensbescherming
          

Selecteer

* In veel gevallen sluiten zorggroepen een abonnement voor de bij haar aangesloten eerstelijns zorgverleners, zoals voor huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten. Het is uiteraard ook mogelijk voor individuele zorgverleners om zelfstandig (dus buiten een zorggroep) een abonnement af te sluiten. Dit kan via onze webshop.

Basis Plus abonnement

 

Dit abonnement is bedoeld voor kleinere zorginstellingen en zorggroepen met een beperkte organisatieomvang, maar ook voor grotere 1e-lijns zorginstellingen die niet vallen onder de criteria van het basisabonnement, zoals voor apotheken en huisartsenpraktijken die NEN7510-ondersteuning wensen. Voor dit type abonnement bestaat géén beperking op het aantal medewerkers per praktijk vestiging. 

Er kunnen maximaal 20 (maatwerk) Registers van verwerkingsactiviteiten door ons worden opgemaakt. 

I ndien uw organisatie wettelijk verplicht is om een officieel bij de Autoriteiten Persoonsgegevens geregistreerde functionaris gegevensbescherming te hebben zal een (vaste) medewerker van onze stichting hiervoor worden benoemd. 

U heeft tevens de mogelijkheid voor een jaarlijks telefonisch overleg met uw Functionaris gegevensbescherming.

U krijgt ondersteuning in het aantoonbaar werken op basis van de NEN7510 door middel van advies bij het inrichten van het managementsysteem voor informatiebeveiliging (IBMS).  

 65,- / maand

 • Klantportaal (voor o.a. uw Registers, documenten, etc.)
 • Inclusief iteratieve ondersteuning NEN7510
 • AVG inventarisatie via telefoon,
 • Standaard implementatie d.m.v. sjablonenset
 • Maximaal 20 maatwerk Registers van verwerkingsactiviteiten
 • Officiële Functionaris Gegevensbescherming
  
  
    
.
.   .
              

Brons abonnement

Het “Brons abonnement” is bedoeld voor bijvoorbeeld kleine zorginstellingen, of zorggroepen met een eigen keteninformatiesysteem (KIS). Dit abonnement biedt dezelfde dekkingen als het “Basis PLUS abonnement”, waarbij binnen dit abonnement tot maximaal 40 Registers van verwerkingsactiviteiten kunnen worden beheerd. U heeft hierin de mogelijkheid voor een telefonisch kwartaaloverleg met uw Functionaris gegevensbescherming. Ook kunt u maximaal 40 tickets per jaar indienen. Omdat sprake is van een complexere organisatiestructuur vindt altijd eerst een uitgebreide inventarisatie plaats, de kosten voor deze audit vallen binnen uw abonnement.
 

288,75

/ maand

 • - Inclusief 40 tickets
  - Inclusief reactieve ondersteuning NEN7510
  - Telefonische instructies aan direct betrokken medewerkers
  - Inclusief 40 maatwerk Registers
  - Telefonisch kwartaaloverleg met uw FG

Zilver abonnement

Het “Zilver abonnement” is bedoeld voor middelgrote zorginstellingen vanaf circa 100 medewerkers. Het biedt dezelfde dekking als het “Brons abonnement”, waarbij binnen dit abonnement tot maximaal 80 Registers van verwerkingsactiviteiten kunnen worden beheerd. Bovendien mogen maximaal 80 tickets worden ingediend. Ook verzorgen wij alle benodigde AVG/NEN templatedocumenten, zoals beleidstukken, processen en procedures, afgestemd op uw organisatie. Binnen dit abonnement is bovendien nauw contact met de Functionaris Gegevensbescherming / Information Security Officer, waarmee u iedere maand overleg heeft.
      

953,33

/ maand

 • - Inclusief 80 tickets
  Inclusief proactieve ondersteuning NEN7510
  - Maatwerk beleidstukken, processen en procedures
  - Inclusief 80 maatwerk Registers
  - Maandelijks overleg met uw FG/ISO

Goud abonnement

Dit laatste en tevens meest omvangrijke abonnement is bedoeld voor grote zorginstellingen zoals ziekenhuizen en grote VVT-organisaties. Het biedt dezelfde dekking als het “Zilver abonnement”, waarbij binnen dit abonnement een onbeperkt aantal verwerkingen kunnen worden beheerd.  
Binnen dit abonnement kan de functionaris gegevensbescherming / information security officer ook regelmatig aanwezig zijn binnen uw organisatie voor toezicht, advies of overleg. Ook kan de FG/ISO een privacy en/of security jaarrapportage opstellen t.b.v. de Verwerkingsverantwoordelijke.
                        
     
  

4051,67 

/ maand

 • - Inclusief onbeperkt aantal tickets
  - Inclusief projectmatige ondersteuning NEN7510
  - Onbeperkt aantal maatwerk Registers
  - Inclusief privacy jaarrapportage
  - Regelmatig overleg met uw FG/ISO op locatie