Trainingen

Trainingen

Privacy & Informatiebeveiliging is een aandachtspunt voor de gehele organisatie. Maar is er wel voldoende aandacht en draagvlak voor bewustwording en het verminderen van de risico's ?
Iedereen binnen uw organisatie heeft te maken met dit onderwerp, zeker omdat werknemers de grootste bron zijn voor inbreuken! Hoe ga je ervoor zorgen dat zij zich bewust worden van de verantwoordelijkheid op dat gebied?
Tijdens onze praktijkgerichte trainingen leren de deelnemers aan de hand van bewezen praktijkvoorbeelden hoe om te gaan met de toenemende groei in risico´s en de forse impact van de nieuwe privacy wet- en regelgeving.
Je maakt met een gevarieerde en interactieve sessies uw organisatie meer privacy bewust. Het resultaat: u maakt risico´s herkenbaar, bespreekbaar en daardoor aantoonbaar beheersbaar.