Veilig alternatief voor WhatsApp

De "Siilo App" voor veilige communicatie in de zorg

Stichting Privacyzorg, Peter Schell

Sinds kort is de nieuwe app Siilo te downloaden voor digitaal overleg voor zorgverleners. Digitaal overleg met plaatjes en foto's vond eerder plaats via WhatsApp, echter bleek de app te onveilig om dergelijke gevoelige informatie te verzenden. Na een proef onder 1.700 zorgverleners bleek Siilo veilig en gebruiksvriendelijk. Dat meldt Trouw.

WhatsApp werd al jaren door artsen gebruikt om gevoelige en vertrouwelijke informatie over en weer te sturen. De applicatie is sinds kort beveiligd, maar toch is het voor artsen nog te onveilig. Eerder deed artsenfederatie KNMG onderzoek naar het gebruik van Whatsapp onder artsen. Conclusie: digitaal overleg is zeer wenselijk, maar de beveiliging en privacyborging moet optimaal zijn.

Daarom ontwikkelden artsen de app Siilo, waarbij de beveiliging geen obstakel meer vormt. De app is alleen te openen met een pincode of vingerafdruk, tevens heeft het een speciale kluis waarin foto's worden opgeslagen. Zo komen ze niet op een centrale server terecht. Na dertig dagen wordt alle informatie in de applicatie weer gewist. Voor dergelijke 'messenger-apps' zijn er zeven kwaliteitseisen vastgesteld. Whatsapp voldoet inmiddels aan zes van de zeven eisen, maar Siilo voldoet aan alle eisen. De makers van de app zijn ervan overtuigd dat de Siilo op termijn levens kan redden. In Nederland zijn er inmiddels 1.900 medisch specialisten die er gebruik van maken.

Tijdens de testperiode bleek al dat snelle digitale communicatie levens kan redden. Medeoprichter Joost Bruggeman vertelt over een zaak van een diabetespatiënt. De resultaten van de labuitslagen waren normaal, op één waarde na. Artsen konden niet zo snel achterhalen wat de reden hiervan was. Eén alerte arts herkende de afwijking en kon de andere artsen via Siilo waarschuwen. Dankzij het snelle overleg kon de patiënt snel geholpen worden en was een levensbedreigende situatie ontweken. 

©Nationale Zorggids

Odoo text and image block